TorrentPortal

Nejpřehlednější český Torrent Portal u nás [Torrent Hry,Filmy,Programy a MP3]

Návody

Torrent slovník

Slovník

Torrent je buď soubor .torrent, tedy soubor metadat o downloadu, nebo všechny soubory, které jsou jím popisovány.

Torrent soubor „.torrent“ obsahuje metadata o distribuovaných souborech. Obsahuje jména souborů, jejich velikosti a kontrolní součet jednotlivých bloků torrentu. Obsahuje taktéž adresu trackeru.

Seed Peer, který má kompletní kopii torrentu a distribuuje dál. Čím více seedů je ve swarmu, tím větší bývá rychlost downloadu a také se zvyšuje šance na stažení kompletního souboru.
Peer - ten kdo má puštěný BitTorrent klient na PC. Obvykle je peerem nazýván ten, kdo nemá kompletně stažený torrent.
Leech Peer, který nemá kompletně stažený torrent. Jakmile torrent stáhne, stává se seedem.

Termínem leech bývá také označován neslušný peer, který má velmi malý poměr uploadu/downloadu, nebo který opustí swarm hned po tom, co se stane seedem. Obvykle spotřebovávají největší přenosové pásmo swarmu.

Swarm - všichni peerové sdílící torrent jsou nazýváni swarm.

Tracker je služba, která zprostředkovává a režíruje spojení mezi klienty (přechovává seznamy IP adres peerů), ale data přes něj netečou, ani nemá žádnou kopii torrentu.

U/D Poměr (ratio) poměr mezi uploadem: downloadem. Obecně platí, že kdo nemá poměr 1,5 a odpojí se od trackeru, je velmi neslušný, úplné minimum je poměr=1, kdo má pod 1 často riskuje ban (vyhození) z trackeru. Ideální je seedovat, dokud je o soubor zájem. Na tom závisí životnost torrentu. Síti byste měli vrátit to, co si od ní vezmete (poměr = 1) a nebo ještě lépe více ( poměr = 1+). Další aspekt je sdílení dat, která jste nestáhli z BitTorrent, tím podporujete síť BitTorrent jako takovou (BitTorrent nemá žádnou centrálu a nelze ji definitivně odpojit/zastavit).

Žádné komentáře